Remont pokrycia dachowego

dach
papa termozgrzewaln

Remont pokrycia dachowego z użyciem papy termozgrzewalnej z zerwaniem starych warstw, następuje wtedy, gdy na dachu jest ponad 5 warstw starej papy. Nale��y w takim przypadku przeprowadzić prace remontowe dachu np. uszkodzona konstrukcja betonowa, wymiana deskowania itd.. Bardzo istotną sprawą jest, to że stare pokrycie nie daje gwarancji efektywnego wgrzania papy termozgrzewalnej. Pod wpływem ssania wiatru papa termozgrzewalna może się odrywać. Wadą takiego sposobu renowacji jest konieczność zerwania starego pokrycia dachowego, co wiąże się ze zwiększonymi kosztami robocizny i utylizacji odpadów. W czasie robót należy również zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenie połaci dachowej przed deszczem czy śniegiem, ponieważ przy niewłaściwej organizacji robót zachodzi ryzyko zalania lokali znajdujących się pod połacią dachową, która jest właśnie remontowana. Dodatkowo może wystąpić konieczność punktowych reperacji powierzchni – głównie wylewki betonowej. W takiej sytuacji należy pamiętać o tym, że papa termozgrzewalna nie może być kładziona na zbyt mokre podłoże charakteryzujące się słabą wytrzymałością.


Tags: , , , ,

Comments are closed.